Werkwijze

Nadat u telefonisch of via de mail contact heeft gezocht, maken we een eerste afspraak. Het eerste gesprek is altijd met zowel u, als ouder(s)/verzorger(s), als uw kind. We kijken dan naar de hulpvraag en of er een “klik” is. Dit gesprek is bij voorkeur bij u thuis.

Als dit allemaal goed voelt kunnen we een vervolg afspraak maken. Dit is dan, meestal, met uw kind alleen.  Voor de coachingssessies kijken we wat voor u of uw kind de meest geschikte locatie is. Dit kan bij u thuis zijn ofwel bij mij in de praktijk.

Samen met uw kind ga ik spelenderwijs op zoek naar de “oplossing”. Dit doe ik bijvoorbeeld d.m.v. creatieve werkvormen, actieve spelvormen zowel binnen als buiten.  Ik kijk vooral naar werkvormen die passend zijn bij uw kind. Juist daardoor voelen kinderen zich snel op hun gemak en stellen ze zich makkelijker open waardoor ze zich beter en breder ontwikkelen op alle gebieden.  

Uiteraard is er tijdens de haal- en brengmomenten altijd ruimte voor vragen. 

Wanneer uw kind weer op eigen kracht verder kan, met behulp van zijn of haar ouders/verzorgers, hebben we ons doel bereikt.  Afsluitend is er dan nog ruimte voor een eindgesprek.